Coronavaccinatie – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

Coronavaccinatie

Bel niet bij vragen over de vaccinaties
Wij doen een dringende oproep aan alle onze patiënten om ons niet te bellen bij vragen over
vaccinaties. Door de hoeveelheid aan telefoontjes over vaccinaties zijn wij slecht bereikbaar.
Nu de maatregelen zijn versoepeld neemt de zorgvraag en de druk op de praktijken toe.
Wanneer wij minder goed bereikbaar zijn kan dat de reguliere zorg in gevaar brengen.
Huisartsen hebben de niet-mobiele patiënten boven de 60 jaar en de patiënten tussen 60 en
65 jaar inmiddels 1 maal gevaccineerd met het AstraZeneca vaccin. De tweede vaccinatie
voor deze groep volgt vanzelf. U hoeft hier niet voor te bellen.
Alle overige vaccinaties in Nederland (inclusief de vaccinaties van de ‘griepgroep’) worden
door de GGD uitgevoerd. Wij hebben hier geen enkele invloed op. Het heeft dan ook geen
zin om ons te bellen hierover. Kijk goed op de site van het RIVM wanneer u aan de beurt
bent en leg dan contact met de GGD.

3 mei 2021

Update Coronavaccin: Aan alle huisartsen is gevraagd om de lijst van de risicopatienten (=patienten die altijd een oproep krijgen voor de griepprik) geboren tussen 1961 en 2003, aan te leveren aan de organisatie die namens de GGD deze patienten zal uitnodigen voor het krijgen van het mRNA Coronavaccin. Deze groep kan  tussen 7 en 18 mei een uitnodiging verwachten. 

De patienten die niet in deze risicogroep vallen, krijgen hierna een oproep voor dit vaccin, dit verloopt ook bij de GGD.

 

8 mei 2021

ALLEEN ALS U DEZE OPROEP NOG NIET MET DE POST HEEFT ONTVANGEN EN WEL IN DE ONDERSTAANDE DOELGROEP VALT KUNT U BELLEN VOOR UW PATIENTNUMMER OM EEN AFSPRAAK IK TE PLANNEN VIA VACCINATIEPLANNER

Santpoort-Zuid 8 april 2021

Betreft: Uitnodiging vaccinatie Covid-19 Astra Zeneca

Beste heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een vaccinatie tegen corona. In opdracht van het RIVM zullen wij in de huisartsenpraktijk verschillende groepen mensen vaccineren. De groep die nu aan de beurt is, zijn mensen geboren van 1956 t/m 1960 en mensen met een BMI > 40 geboren in 1946 t/m 1960. Volgens onze gegevens behoort u tot één van deze categorieën. We willen u vragen deze brief aandachtig te lezen.

Waarom vinden wij de corona-vaccinatie belangrijk en veilig?

Momenteel worden iedere week ruim 1500 COVID-19 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. Er overlijden in deze periode iedere week bijna 200 Nederlanders in en buiten het ziekenhuis- aan de gevolgen van COVID-19.

Ernstige bijwerkingen van alle vaccins zijn zeldzaam. Ieder vaccin -dus óók Pfizer, Moderna en straks Janssen- kent kleine gezondheidsrisico’s. De kans dat u aan een coronavaccinatie komt te overlijden is echt extreem laag. Het risico dat u een ernstige vorm van COVID krijgt en daaraan overlijdt is vele malen groter.

Niet of te laat vaccineren zal, zeker bij mensen ouder dan 55 jaar, resulteren in nog meer ernstig zieke COVID-19 patiënten en sterfgevallen.

Ons advies: Laat u door ons vaccineren. Ook wij zijn al gevaccineerd (met AstraZeneca of Moderna)!

Vragen vaccineren

Wij adviseren u de website van thuisarts te raadplegen voor meer informatie over het vaccineren. (https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen). Bij algemene vragen over de vaccinatie, de te verwachten bijwerkingen of over de volgorde van vaccineren, kunt u de antwoorden bekijken op www.rivm.nl of bellen met tel: 0800-1351. Alleen voor specifieke vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Vaccin

Het vaccin (Astra Zeneca) bestaat uit 2 prikken met een periode tussen de prikken van ongeveer 3 maanden. De vaccins zijn buiten de koeling maar kort houdbaar (aantal uur). We ontvangen een beperkt aantal vaccins. Hierdoor zijn we helaas niet flexibel in de afspraken voor het vaccineren.

VACCINATIEDAGEN: vrijdag 16 april (1e prik) en vrijdag 2 juli (2e prik)

LOCATIE VACCINEREN: CJG, Dennenweg 15, Bloemendaal

Om het vaccineren zo goed als mogelijk te laten verlopen met de bijbehorende maatregelen zullen we gebruik maken van

www.vaccinatieplanner.nl/MCSZ.U dient zelf op deze website direct een afspraak te maken om gevaccineerd te worden op vrijdag 16 april. U maakt dan ook direct een afspraak voor de 2e prik op vrijdag 2 juli.

Werkwijze afspraak maken

Om uw afspraak te plannen gaat u naar www.vaccinatieplanner.nl/MCSZ

 1. Klik op: log in als patiënt.
 2. De pincode van de praktijk is: 2082 Druk vervolgens op opslaan.
 3. Uw patiëntnummer staat bovenaan de brief, vul vervolgens uw geboortedatum in en uw emailadres waarop u de afspraakbevestiging wilt ontvangen.
 4. Het vinkje bij ‘Toestemming delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM’ staat standaard aan. Indien u dit niet wenst zet u het vinkje uit. Druk op opslaan.
 5. U krijgt nu de vraag of u de afgelopen 6 maanden positief getest bent op Corona. Beantwoord deze vraag door een vinkje bij ja of nee te zetten. Indien u in de afgelopen 6 maanden positief getest bent op Corona maakt het systeem automatisch 1 afspraak. Druk op opslaan.
 6. Maak een keuze uit de openstaande tijdsloten en kies uw eerste tijdslot voor de eerste vaccinatie.
 7. Maak een keuze uit de openstaande tijdsloten en maak een keuze voor de tweede vaccinatie in juli.

LET OP! UW AFSPRAAK WORDT NIET GEBOEKT ALS U NIET DE BEIDE AFSPRAKEN PLANT!

 1. U ziet in het scherm uw datum en tijdstip van de afspraken, ook krijgt u deze op het ingegeven mailadres toegezonden.
 2. Een afspraakbevestiging ontvangt u op het ingevulde emailadres.

Bij ziekte kunt u van te voren uw afspraak annuleren. Neem dan contact op met de assistente. Ook als u hulp nodig heeft bij het maken van een afspraak. Zijn er geen tijdsloten meer beschikbaar, klik dan op de knop “Aanmelden wachtlijst”.

Uw afspraak moet u tijdig inplannen!

Gezondheidsverklaring

Het is belangrijk dat u de meegestuurde lijst met gezondheidsvragen doorneemt en ingevuld meeneemt.

Indien u bloedverdunners gebruikt dient u voorbereidingen te treffen.

Neem de bloedverdunners Eliquis, Lixiana, Pradaxa en Xarelto tijdig in, minimaal 6 uur voordat u geprikt wordt.

Gebruikt u bloedverdunners via trombosedienst, vraag AtalMedial of uw bloed niet te dun is.

Wachttijd na het vaccineren

Houd u er rekening mee dat u na het vaccineren 15 minuten bij de CJG Bloemendaal moet wachten voor evt. allergische reacties die binnen dit tijdsbestek in zeldzame gevallen voorkomen.

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

Neemt u het volgende mee naar uw afspraak voor het vaccineren:

 • De oproepkaart.
 • Uw gezondheidsverklaring ingevuld.
 • Een mondkapje.

Alvast onze dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Arianne Lanting, huisarts

Mede namens team Medisch Centrum SZ

Publicatiedatum: 12-04-2021

Wanneer word ik gevaccineerd tegen het Covid-19 virus?

Ik ben 60+ en ik woon thuis

Wanneer word ik gevaccineerd?

U wordt zoveel mogelijk in het eerste kwartaal van 2021 gevaccineerd.

In de laatste week van januari wordt gestart met het vaccineren van de thuiswonenden van 90 jaar en ouder. Daarna zullen telkens de volgende leeftijdsgroepen opgeroepen worden. Selectie van uw leeftijdsgroep gebeurt op basis van u geboortedatum.


Ik ben tussen de 18 en 60 jaar, ik woon thuis en ik ontvang altijd een oproep voor de griepprik

Volgens de huidige planning wordt u vanaf de medio februari opgeroepen voor vaccinatie. De precieze datum en volgorde van oproepen is op dit moment nog niet bekend.


Ik ben tussen de 18 en 60 jaar, ik woon thuis en ik heb verder geen gezondheidsklachten

Volgens de huidige planning wordt u vanaf begin april opgeroepen voor vaccinatie. De precieze datum en volgorde van oproepen is op dit moment nog niet bekend.


Ik ben jonger dan 18 en ik woon thuis

Op dit moment is nog niet bekend wanneer kinderen onder de 18 jaar worden gevaccineerd.


Woont u in een verpleeghuis of instelling? Neemt u dan contact op met uw verzorger over wanneer u naar verwachting gevaccineerd wordt.

Werkt u in de zorg en heeft u direct contact met cliënten/patiënten? Neemt u dan contact op met uw werkgever over wanneer u naar verwachting gevaccineerd wordt.

Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl


Covid Vaccin:

Hieronder een link met informatie over het COVID-19 vaccin.
https://youtu.be/nWC0loLNd4k

Op dit moment hebben we nog geen vaccins, de groep van patienten ouder dan 90 jaar wordt als eerste opgeroepen om gevaccineerd te worden. Deze oproep zal in de week van 25 januari worden gedaan. De vaccinaties worden gedaan door de GGD op een centraal punt. Alleen als U echt niet in staat bent om hiernaar toe te gaan, dan wordt U aan huis, naar verwachting een paar weken later, worden gevaccineerd.
Voor vragen over dit vaccin: www.coronavaccinatie.nl en/of tel 0800-1351

Beste patiënten,
Op dit moment gaan de ontwikkelingen rondom het Corona vaccin zeer snel. Elke dag is er nieuwe informatie beschikbaar, ook voor ons. We gaan er alles aan doen om, wanneer het vaccin er is, zo snel mogelijk te starten met de vaccinaties. Als huisarts zullen we de groep kwetsbare ouderen en (medische) risicogroepen gaan vaccineren.
Om u tijdig te kunnen informeren willen we gebruik maken van email. We verwachten dat we u op deze wijze sneller kunnen bereiken dan via de post.
U kunt ons helpen door u uw emailadres aan ons door te geven. Dit kan op de volgende manieren:
– Door u aan te melden op ons nieuwe patiënten portaal MijnGezondheid.net aanmeldingsformulier en daar uw gegevens achter te laten. Het portaal is bereikbaar via onze website: www.huisartssantpoortzuid.nl
– Door uw emailadres te mailen aan assistente.sz@ezorg.nl
Verder adviseren we u in deze tijd regelmatig onze website en/of de website van onze regionale ondersteuningsorganisatie https://huisartsenzuidkennemerland.nl/voor-patienten/covid-19/ te bekijken voor de laatste informatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vriendelijke groet,

Namens de praktijk 
Uw huisarts, A.M.Lanting


Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?
Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.


Update over het Corona virus
We zijn bereikbaar voor alle klachten, ook patienten die (ernstige) Coronaklachten hebben. Visites thuis worden nog steeds gedaan door de eigen huisartsenpraktijk, dus ook bij de patiënten die mogelijk besmet zijn. Bij verdenking op Corona, zien we deze patientengroep alleen met speciale beschermingsmiddelen aan. Om kans op besmetting van anderen en onszelf zoveel mogelijk te voorkomen geven we zoveel mogelijk telefonisch advies. We blijven in de huisartsenpraktijk veilig en hygiënisch werken. Dat wil zeggen dat we 1,5 meter afstand houden, veel schoonmaken en onze handen desinfecteren.

Bel niet voor algemene vragen over het Corona virus; ga daarvoor naar https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus of de website www.rivm.nl/coronavirus of neem contact op via 0800-1351.

Deze maatregelen zijn ingrijpend voor u maar ook voor ons. Wees voorzichtig en blijf kalm.