Praktijkinformatie – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

Praktijkinformatie

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00-17.00 uur.

Wij verzoeken u vóór 12 uur te bellen voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek.

Tussen 10 uur – 10.30 uur, 12.30 uur – 13 uur en tussen 14.30 uur – 16.30 uur zijn wij alleen voor spoed telefonisch bereikbaar.

Afspraken

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. Ook kan de assistente zo inschatten of u genoeg heeft aan een standaard afspraak van 10 minuten, of dat er meer tijd moet worden ingepland. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Afspraken kunnen ook digitaal worden gemaakt, dit kan via MijnGezondheid.net. Hiervoor dient de assistente u aan te melden. Tijdelijk is deze functie beperkt beschikbaar vanwege waarnemende huisartsen.

Huisbezoek

Huisbezoek is bedoeld voor ernstig zieke patiënten of patiënten die zeer slecht ter been zijn. In de praktijk zijn betere onderzoek- en behandelmogelijkheden, een afspraak op het spreekuur heeft daarom de voorkeur. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. De huisbezoeken worden in de middag gemaakt en ingedeeld naar mate van urgentie.

Vraag een huisbezoek indien mogelijk vóór 12.00 uur aan.

Telefonisch spreekuur:

Voor telefonisch overleg met uw huisarts kunt u voor 12 uur een afspraak maken met de praktijkassistente, zodat u later op de dag door de huisarts wordt teruggebeld.

Beeldbellen:

De praktijk biedt ook de mogelijkheid voor een consult beeldbellen als u niet naar de praktijk kan komen. U kunt een afspraak maken met de praktijkassistente.

Assistenten spreekuur:

Onze assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weten het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt ze ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. De assistentes hebben een eigen spreekuur en werken op afspraak.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Bloeddruk meten
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Bloedafname

Spreekuurtijden

Spreekuurtijden: dagelijks van 8.00-11.30 uur en 15.00-16.00 uur. (Uitsluitend op afspraak)
Op woensdagavond, is er een spreekuur volgens afspraak bij dr. Lanting van 17.30 uur tot 19.30 uur.

Maandag                                 : dr. Arianne Lanting + dr. Tess Lauvenberg
Dinsdag                                   : dr. Arianne Lanting
Woensdag                               : dr. Inge Prins
Woensdagmiddag + avond : dr. Arianne Lanting
Donderdag                             : dr. Tess Lauvenberg
Vrijdag                                    : dr. Robert Brands

Maandag                                : POH-S Anneloes Schokker

Donderdag                             : POH-GGZ Lara de Jonge.

 

Gedragsregels Huisartsenpraktijk

RESPECT VOOR MEDEWERKERS

Hoe wel om te gaan met een meningsverschil en boosheid?

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken iedere dag met en voor zieke mensen. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen er van leren. Ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie.

Agressie accepteren wij niet!
Alle voorvallen waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden vastgelegd en besproken. In onze praktijk heeft een patiënt of cliënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die de beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts van de betrokken patiënt wordt hiervan op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden.

Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses worden verlangd of in het uiterste geval dat er besloten wordt hem/haar niet langer als patiënt te accepteren. Dat laatste gebeurt wanneer iemand herhaaldelijk de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld. Wij zullen in dat geval ook aangifte bij de politie doen.

Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijdse respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener achten wij van het grootste belang!