Praktijkfolder Medisch Centrum SZ – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

Praktijkfolder Medisch Centrum SZ


Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388
2082 VR Santpoort-Zuid
Tel 023-5378320
Fax 023-5491197
Website: www.huisartssantpoortzuid.nl


Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
Bij andere spoedeisende zaken  belt u het gewone praktijknummer 023-5378320 en kiest voor keuze 1: spoed
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u ook direct naar de praktijk komen.
De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8 en 17 uur.
Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Openingstijden praktijk en apotheek

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8-17 uur.
De apotheek/uitdeelpost in Santpoort-Zuid is iedere werkdag geopend van 14-16 uur.
U kunt de medicijnen ook ophalen bij de apotheek in Bloemendaal, deze is tot 18 uur geopend. Ook is er de mogelijkheid om medicijnen op te halen in de geneesmiddelenautomaat in ons gebouw, die 24/7 toegankelijk is.

Afspraak maken

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Er is een avondspreekuur op maandagavond. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch terugbelspreekuur

Indien u vragen heeft waarvoor geen afspraak op het spreekuur nodig is en de assistente kan uw vraag niet zelfstandig afhandelen, dan wordt u teruggebeld door de huisarts of de assistente na overleg met de huisarts.
U wordt dan ’s middags  gebeld.

Avond-, nacht- en weekenddienst

De waarneming  voor dringende medische vragen is ’s avonds, ’s nachts en in het weekend geregeld door de Spoedpost in Haarlem, alleen op afspraak.
Iedere werkdag na 17 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de Spoedpost geopend.

Lokatie Noord: Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem
Lokatie Zuid: Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem
Telefoon: 023 2242526
Website: 
www.spoedpost.nl

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Aanvragen van een visite graag voor 11 uur.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische terugbelspreekuur. Zij is opgeleid voor het beantwoorden van veelvoorkomende medische vragen, inschatten wanneer u door de arts gezien moet worden. U kunt ook bij haar terecht voor aanvragen van verwijzingen, herhaalrecepten en voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- controle bij diabeten
 • Hb-meting (verdenking bloedarmoede) en algemene bloedafname
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • vaccinataies
 • verstrekken van informatiefolders
 • kwetsbare ouderen

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Spreekuren praktijkverondersteuner (POH-s)

De praktijkverpleegkundige heeft eigen spreekuren voor:
– diabetespatienten
– kwetsbare ouderen
– patienten met hart en vaatziekten, hoge bloeddruk
– patienten met astma of COPD
– geheugentesten
– vaatonderzoek
– longfunctietesten

De onderzoeken worden met de huisarts besproken.
U kunt een afspraak met haar maken via de assistente.

Spreekuur praktijk ondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Bij de POH-GGZ kunt U terecht voor psychische klachten, zoals angst, spanning, somberheid, burnout etc. Zij houdt op donderdag spreekuur, u kunt een afspraak maken bij de assistente.