Spoedgevallen en EHBO – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

Spoedgevallen en EHBO

Voor eerste hulp en spoedgevallen kunt u bij ons tussen 8.00-17.00 uur altijd direct terecht.
Graag wel van te voren even bellen  -zo nodig via de spoedlijn – dan houden wij rekening met uw komst.

De spoedlijn te bereiken via 023-5378320 keuze 1

Na kantoortijden: Voor dringende klachten, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u bellen met 023 – 2242526 (Spoedpost)

Na 23.00 uur kunt u voor spoedeisende hulp en de dienstdoende huisarts terecht in Haarlem-Zuid, bel voor het maken van een afspraak de Spoedpost.
Spaarne Gasthuis, Boerhaavelaan 22, Haarlem

Bij acuut levensgevaar adviseren wij u om het alarmnummer 112 te bellen.