EHBO en Spoedgevallen – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

EHBO en Spoedgevallen

Voor eerste hulp en spoedgevallen kunt u bij ons tussen 8.00-17.00 uur altijd direct terecht.
Als u ons belt -zo nodig via de spoedlijn- dan houden wij rekening met uw komst.

De spoedlijn te bereiken via 023-5378320 keuze 1

Na kantoortijden kunt u bellen met dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag: 023 – 2242526 (Spoedpost)

Na 23.00 uur kunt u voor spoedeisende hulp en de dienstdoende huisarts terecht in Haarlem-Zuid, bel voor het maken van een afspraak de Spoedpost.
Boerhaavelaan 22, Haarlem

Bij acuut levensgevaar adviseren wij u om eerst het alarmnummer 112 te bellen en daarna de praktijk via het spoednummer.