Informatieverstrekking minderjarigen – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

Informatieverstrekking minderjarigen

Volgens de wet WGBO mogen wij niet altijd informatie verstrekken over uw kind, hieronder de uitleg:

Vertegenwoordigers van minderjarigen tot 12 jaar

Ouder(s) of voogd(en) die met het gezag zijn belast van een minderjarige tot 12 jaar, voeren namens deze minderjarige alle patiëntenrechten uit. Uitzondering: In het kader van goed hulpverlenerschap mag de arts afzien van het verstrekken van informatie aan deze ouder(s) of voogd(en) en mogen ook andere patiëntenrechten geweigerd worden.

Vertegenwoordigers van minderjarigen van 12 tot 16 jaar

Een minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent zelf de patiëntenrechten uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling. Als dit recht strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, kan de arts beslissen om geen informatie te verstrekken.

Vertegenwoordigers van minderjarigen van 16 en 17 jaar

Een minderjarige van 16 of 17 jaar oefent alle patiëntenrechten zelfstandig uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op medische informatie.