Praktijknieuws – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

Praktijknieuws

NHG keurmerk
Eigen risico en kosten
Griep- en Pneumokokkenvaccinaties 2021
Wijziging spoedpost 1 april 2018
Vertrek Robert Brands
Mondkapje

 

NHG keurmerk
In november 2020 hebben wij het voor de tiende keer het NHG accreditatie keurmerk behaald. Het patient tevredenheid onderzoek is hoog beoordeeld! Dit keurmerk is 3 jaar geldig.

Eigen risico en kosten

 

EIGEN RISICO

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering.

Daarnaast geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro. Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.
Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog buiten de praktijk.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

Om een indicatie te geven van de kosten verwijzen wij u naar de volgende website:

https://www.atal-mdc.nl/patient/doorverwezen-naar-atal/tarieven/

U kunt hier geen rechten aan ontlenen, de kosten kunnen verschillen per zorgverzekeraar.

AFZEGGEN CONSULT

Beste patiënt(e),

Graag zouden wij u erop willen attenderen dat bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak, het consult in rekening gebracht kan worden. Hiervoor geldt een vergoeding van €10,-.

Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan op tijd aan bij de assistente, zodat de spreekuurtijden alsnog gevuld kunnen worden.

Bij voorbaat dank!


Griep- en Pneumokokkenvaccinaties 2021

 

Op dinsdag 2 november en donderdag 4 november 2021 vinden de vaccinaties van de pneumokokken en de griepprik weer plaats. Datum kunt u terug lezen in de brief dit verstuurd wordt.

In de week van 21 september worden de uitnodigingen voor de griepvaccinatie verstuurd naar personen vanaf 60 jaar en met een speciale indicatie.

In dezelfde week worden de uitnodigingen voor de pneumokokkenvaccinatie verstuurd naar personen geboren tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952.

Beide vaccinaties zijn geen verplichting maar wel een advies. Kosten zijn er voor u niet aan verbonden.

De indicaties zijn voor het griepseizoen 2020/2021 ongewijzigd. Ondersteund door het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) biedt de huisarts de volgende groepen patiënten griepvaccinatie aan:

■ patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen*

■ patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie*

■ patiënten met diabetes mellitus type 1 en 2, en zwangerschapsdiabetes zolang deze actief is

■ patiënten met een matige tot ernstige nierinsufficiëntie*

■ patiënten die (recent) een beenmergtransplantatie hebben ondergaan*

■ patiënten die geïnfecteerd zijn met hiv

■ kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij reuma)

■ personen met een verstandelijke beperking die in intramurale voorzieningen wonen*

■ personen van ≥ 60 jaar, inclusief mensen die vóór 1 mei van het jaar volgend op de griepvaccinatie 60 jaar worden

■ patiënten met een verminderde weerstand tegen infecties door onderliggende ziektes of bij gebruik van afweer verlagende (immuun suppressieve) medicatie*


Wijziging spoedpost 1 april 2018

 

Per 1 april 2018 is de Spoedpost in Haarlem-Noord geopend tot 23.00 uur.

Na 23.00 uur kunt u voor spoedeisende hulp en de dienstdoende huisarts terecht in Haarlem-Zuid;
Boerhaavelaan 22, Haarlem. Bel altijd eerst voor advies of voor het maken van een afspraak: 023-2242526


Vertrek Robert Brands

 

Beste patiënten,

Ik hoop dat het u allen goed gaat en dat corona geen al te zware wissel op u heeft getrokken. Nu de infecties aan het afnemen zijn en er iets meer rust ontstaat, is er ook meer ruimte u op de hoogte te stellen van een beslissing die al langer bij mij speelde:

Ik heb besloten om mijn praktijkdeel over te dragen aan mijn collega Arianne Lanting met wie ik al jaren bijzonder fijn samenwerk. Per 1 juli a.s. zal zij de praktijkhouder zijn.

Deze beslissing heb ik niet zomaar genomen, want het huisartsen vak is een prachtig beroep, wat ik al bijna 24 jaar met volle inzet, plezier en voldoening uitoefen.

Het is echter ook een veeleisend beroep. En door verschuiving van de patiëntenzorg van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk, is het voeren van een praktijk steeds arbeidsintensiever geworden. Ook is in al die jaren het het aantal management taken, mede door aangescherpte wet en regelgeving, exponentieel gegroeid.

Daar ik de laatste jaren helaas zelf een kwetsbare gezondheid heb gekregen leek het mij niet langer verstandig om op deze wijze door te gaan.

Omdat mijn hart toch bij de praktijk en bij velen van u ligt, zal ik vanaf 1 september 1 dag in de week werkzaam blijven.

Dank voor al het goede en mooie wat ik van u heb mogen ontvangen.

Met hartelijke groet,

Robert Brands mei 2020

 


Mondkapje

 

Op de praktijk geldt er nog steeds een mondkapjes plicht daar wij de 1,5 meter niet kunnen waarborgen.