Praktijknieuws – Medisch Centrum SZ – Santpoort Zuid
Medisch Centrum SZ
van Dalenlaan 388 2082 VR
Santpoort Zuid

Praktijknieuws

NHG keurmerk
Eigen risico en kosten
Griep- en Pneumokokkenvaccinaties 2020
Wijziging spoedpost 1 april 2018
Vertrek Robert Brands
Mondkapje

 

NHG keurmerk
In november 2020 hebben wij het voor de tiende keer het NHG accreditatie keurmerk behaald. Het patient tevredenheid onderzoek is hoog beoordeeld! Dit keurmerk is 3 jaar geldig.

Eigen risico en kosten

EIGEN RISICO

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering.

Daarnaast geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro. Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.
Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder. Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog buiten de praktijk.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

Om een indicatie te geven van de kosten verwijzen wij u naar de volgende website:

https://www.atal-mdc.nl/patient/doorverwezen-naar-atal/tarieven/

U kunt hier geen rechten aan ontlenen, de kosten kunnen verschillen per zorgverzekeraar.

AFZEGGEN CONSULT

Beste patiënt(e),

Graag zouden wij u erop willen attenderen dat bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak, het consult in rekening gebracht kan worden. Hiervoor geldt een vergoeding van €10,-.

Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan op tijd aan bij de assistente, zodat de spreekuurtijden alsnog gevuld kunnen worden.

Bij voorbaat dank!


Griep- en Pneumokokkenvaccinaties 2020

In de week van 28 september 2020 zijn de uitnodigingen voor de pneumokokken vaccinatie verstuurd naar personen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar worden of zijn geworden.

In de week van 5 oktober 2020 zijn de uitnodigingen voor de griepvaccinatie verstuurd naar personen vanaf 60 jaar en met een speciale indicatie.

Beide vaccinaties zijn geen verplichting maar wel een advies. Kosten zijn er voor u niet aan verbonden.


Wijziging spoedpost 1 april 2018

Per 1 april 2018 is de Spoedpost in Haarlem-Noord geopend tot 23.00 uur.

Na 23.00 uur kunt u voor spoedeisende hulp en de dienstdoende huisarts terecht in Haarlem-Zuid;
Boerhaavelaan 22, Haarlem. Bel altijd eerst voor advies of voor het maken van een afspraak: 023-2242526


Vertrek Robert Brands

Beste patiënten,

Ik hoop dat het u allen goed gaat en dat corona geen al te zware wissel op u heeft getrokken. Nu de infecties aan het afnemen zijn en er iets meer rust ontstaat, is er ook meer ruimte u op de hoogte te stellen van een beslissing die al langer bij mij speelde:

Ik heb besloten om mijn praktijkdeel over te dragen aan mijn collega Arianne Lanting met wie ik al jaren bijzonder fijn samenwerk. Per 1 juli a.s. zal zij de praktijkhouder zijn.

Deze beslissing heb ik niet zomaar genomen, want het huisartsen vak is een prachtig beroep, wat ik al bijna 24 jaar met volle inzet, plezier en voldoening uitoefen.

Het is echter ook een veeleisend beroep. En door verschuiving van de patiëntenzorg van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk, is het voeren van een praktijk steeds arbeidsintensiever geworden. Ook is in al die jaren het het aantal management taken, mede door aangescherpte wet en regelgeving, exponentieel gegroeid.

Daar ik de laatste jaren helaas zelf een kwetsbare gezondheid heb gekregen leek het mij niet langer verstandig om op deze wijze door te gaan.

Omdat mijn hart toch bij de praktijk en bij velen van u ligt, zal ik vanaf 1 september 1 dag in de week werkzaam blijven.

Dank voor al het goede en mooie wat ik van u heb mogen ontvangen.

Met hartelijke groet,

Robert Brands mei 2020

 


Mondkapje

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze mensen kunnen zelf aannemelijk maken dat zij zijn uitgezonderd van deze verplichting. Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat iemand onder zo’n uitzonderingsregel valt.Huisartsen geven geen verklaringen over hun eigen patiënten af, zoals de afspraak is in Nederland. Verklaringen kunnen alleen worden afgegeven door een onafhankelijk arts. Zie https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm voor meer informatie hierover.

Als u een vrijstelling wilt, dan raden wij u aan om het volgende te doen:

  1. U kunt kijken op internet bij: https://www.vilans.nl/artikelen/uitzonderingen-mondkapjesplicht- voor-mensen-met-beperking-of-ziekte.
    Hier vindt u een kaartje dat dient als verklaring.
  2. U kunt uw eigen dossier inkijken via het patientenportaal (MijnGezondheid.Net (MGN), dan kunt u zelf de diagnose-lijst uitprinten en bij u dragen.